Blogg

Eco Mode Parkerings Bot Challange


2019 - Bilfritt

Grattis! Du har fått en P-bot!
 
Och en chans att bättre på klimatet genom att ställa bilen och testa andrafärdmedel. Skicka mig ett förslag på hur du ställer om så har du chans att vinna en
Eco Mode X-perience!


Hallå, varför fick just jag den här notisen? Jag är ingen miljöbov!

Bilismen står idag för 10 mton av 
totala 17 mton från transportsektorn
Sveriges totala utsläpp av Co2 var 2017 53 mton och ser tyvärr inte ut minska. (Källa WWF /SVT)


Vad är det för problem med bilar?

Bilen är den pryl som kostar oss allra mest men som står oanvänd 95% av tiden, tar upp rejält med plats och kräver att stadsbilden anpassar sig.


Men det är så bekvämt med bil...

Man överskattar ofta tidsvinster med att ta bilen, särkilt i innerstaden. Och underskattar färdmedel som cykel, buss, språvagn som ofta dessutom är mer beräknerliga. 


Vadå Bilevolution? Varför just jag?

För att nå klimatmålen behöver vi göra flera saker. Dels behöver vi köra mindre bil och använda bilden smartare. Och de bilar vi kör behöver släppa ut så lite som möjligt, alltså fler elbilar och bilar med fossilfritt i tanken. Detta i kombination med mer kollektivåkande, cyklande och promenerande är vad vi kallar för bilevolution!


Men elbil då?

Men även om vi sparar en del energi på att byta till elbilar räcker inte det för att klara miljömålen. Dessutom kräver även elbilar både utrymme och resurser i form av exempelvis metaller. De avger också skadliga partiklar från sina däck. Därför behöver vi oavsett köra mindre bil.


Men jag åker bara korta sträckor ju...

Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km och i tätort kör vi ännu kortare sträckor; runt 80 procent av bilresorna är under 3-4 kilometer. Samtidigt som det är just i våra städer som det är lättast att skippa bilresan och istället ta cykeln, bussen eller promenera.


Okej, men what’s in it for me?


Du/Ni...

...slipper köa
...slipper parkera
...slippa trängselskatt
...förbättrar samtidigt hälsan
  (gäller endast cykel eller resa till fots)
...kan riskfritt pyssla med mobilen
...reser med andra medmänniskor
...kommer fram i tid
...får tid att tänka, reflektera, koppla av,  
   kanske t.om njuta av resan


OPEN LETTER to

ROBB REPORT Magazine


19 Juli - Minimalism

Dear Robb Report


Stumbled upon your magazine and I'm amazed how out of date your opinions on a luxurious lifestyle is and how out of tunes with times your lifestyle are with reality.


One questions I'd like your response on is;


How does Robb Report support and help the transition towards a sustainable lifestyle and minimize climate change?


The luxurious lifestyle you project is an anxious lifestyle that builds on a never ending dissatisfaction of material needs and substitutes for real important values in life that so often are free such as love, relationships, compassion and meaning on being part of a larger part of this world and nature.


If responsibility is sustainability Robb Report actively goes against what humans really need and only adds to the Co2 lifestyles that pollutes or planets and our minds for material wings.


I'd say travel light through life and thread lightly. Only when you strip and get minimal you get maximal out of life - that's true luxury to me.


We all need to work together to leave a legacy for next generation that is now about financial or material wealth and become better humans as much as technology evolves we need to involve spiritually, ethically and philosophically.


If you want to join and make the Climate transition into a party, reconsider your role in making this happen. Especially together with your "fans" that are the 1% of who stands for the biggest climate footprint with XXL consumption.


Thanks for considering this invite


Sincerely, Climate X-Press


www.climatexpress.se